Stillbillede fra spillet Troll eller Hero udviklet for Red Barnet — se mere på erduokpånettet.dk

Deler alle unge hævnporno?

I sidste uge blev mere end 1000 unge anklaget for at have delt en video, hvor to 15-årige dyrker sex. Det er unægteligt trist, at så mange unge har krænket de involverede uden samtykke — og det er desværre ikke første gang, det er sket, blot første gang, at hammeren er faldet. I kølvandet af sagen har mediernes interesse omkring unge og digitale medier været massiv — og samtidig, set i vores øjne, unuanceret.

Overnight er de digitalt indfødte i diverse programmer, blandt andet et debatprogram på P1 blevet til “de digitalt udsatte,” en generation, der er sat i verden for at bryde grænser og dele nøgenbilleder uden samtykke.

Vi har gennem de sidste 4 år zoomet ind på unge og unges digitale liv — i etnografiske og kvalitative studier og gennem feltarbejde i to projekter, som har undersøgt eksklusion og grænser på digitale medier — projektet, gråzoner for RedenUNG og projektet Er du OK på nettet? for Medierådet og Red barnet.

Vi har på baggrund af vores arbejde med disse projekter fået et mere nuanceret billede af nutidens unge, end det, der pt. skaber overskrifter i medierne.

“Ligesom alle hippiernes børn ikke er blevet narkomaner eller voldsforbrydere, således er heller ikke alle fra nutidens ungdomsgeneration blevet digitalt udsatte, tværtimod.”

Ikke alle hippie-børn er voldtægtsforbrydere

Grundlæggende kan man konstatere, at nutidens unge har været overladt til sig selv i deres opdragelse på nettet — på samme måde som børn af hippierne var overladt til sig selv i deres opdragelse i det analoge liv. Det har naturligvis haft nogle konsekvenser — men ligesom alle hippiernes børn ikke er blevet narkomaner eller voldsforbrydere, således er heller ikke alle fra nutidens ungdomsgeneration blevet digitalt udsatte, tværtimod.

Enhver voksen ville blive rimeligt forarget, hvis man skar segmentet “voksne” over én kam på baggrund af en række kvotekonger, som snyder med fisk i Nordjylland. På samme måde bliver også nutidens unge forargede, når man skærer segmentet “unge” over én kam.

Lad os derfor se på 3 segmenter af unge, som har 3 vidt forskellige tilgange til de digitale universer, som de befinder sig i.

(For at få en introduktion til vores segmentering kan du med fordel læse denne artikel.)

In it for the Lulz — segmentet

“Os unge er offensive, vi går til grænsen, det er da bare for sjovt og hvis man ikke kan lide det, kan man se væk. In it for the lulz!”

Der er et relativt stort segment af unge, som er kendetegnet ved at være enormt grænsesøgende og ondskabsfulde på de sociale medier og herved lever op til den måde, som en hel ungdomsgeneration lige nu italesættes i medierne. Disse unge fungerer ofte som trolls i social media universer, og har gjort det til prestige at skabe dårlig stemning på bekostning af andre.

Ifølge vores segmentering udgør dette segment ca. 20 pct. af de unge, og vi betegner dette segment “laggards.” Laggards betyder efterslæb, og netop denne gruppe af unge er karakteriseret ved at være i stærk opposition til det etablerede samfund og dets normer. Når jeg taler med fagpersoner og forældre bliver jeg ofte spurgt, hvordan man kan vide, når et barn eller en ung opfører sig som en “laggard.” Jeg vil gerne begynde med at sige, hvad man ikke kan gøre, og herefter videreformidle et godt råd.

For et par år siden besøgte vi en SFO. Her fortalte en af pædagogerne stolt, hvordan de havde placeret alle computerne, så skærmen vendte ud mod lokalet. På den måde kunne de følge med i, hvad de unge lavede. Samtidig spottede jeg straks 4 unge, der sad nede bag lokalet med deres smartphones med netadgang. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere!

I stedet til et råd, der rent faktisk holder. Jeg spurgte for 4 år siden Red barnets psykolog, Kuno Sørensen, som arbejder med unge og (digitale) grænser, hvilke tegn man skulle gå efter for at få et clue om, om en ung tilhørte dette segment. “Kig på, hvordan den unge opfører sig i det fysiske liv,” lød opfordringen, som jeg efter 4 års arbejde på dette felt må konstatere holder vand. Mere hokus pokus er det typisk ikke, hvis man blot husker at en overflade kan snyde — også i det fysiske liv.

Picture Perfect — segmentet

“Jeg havde engang en kæreste, som fik mig til at sende et nøgenbillede, heldigvis gjorde han ikke noget ved det. Jeg ville aldrig gøre det i dag. Jeg er mere OBS på, hvordan jeg agerer på de digitale medier, end jeg er på, hvordan jeg agerer i virkeligheden.”

Langt de fleste unge er lige så pæne og ordentlige på nettet, som de er i det virkelige liv. Her må vi huske på, at ungdomskriminaliteten er lavere end nogensinde før, og at nutidens ungdomsgeneration generelt kan kendetegnes ved at være en generation, der ikke er specielt oprørske, sammenlignet med tidligere generationer af unge.

Ifølge vores segmentering af unge udgør dette segment ca. 60 pct., og betegnes derfor som majority-segmentet. Hos disse unge er der en (skræmmende) høj bevidsthed om “digitale fodspor” og deres betydning. De ved godt, at deres adfærd på nettet kan få alvorlige konsekvenser og i sidste ende føre til, at de ikke får det job, som de drømmer om. Omvendt er de også enormt bevidste om at italesætte sig selv på nettet på en måde, så de fremstår attraktive i forhold til potentielle arbejdsgivere. Dette segment har generelt en høj moral og ville i udgangspunktet ikke dele et nøgenbillede af deres kæreste eller en de kender på nettet.

Offbook-segmentet

“ Jeg har lukket mine social media profiler, foruden Reddit, som er anonym. Jeg undgår diskussioner på nettet, fordi tonen i debatten er så hård og overfladisk. Jeg får intet ud af det.”

Vi har nu levet i et årti med smartphones, og da digitale medier i sagens natur er en relativ ny ting, så er det ikke så underligt at de unge, ligesom vi voksne, generelt har opført sig som børn i en slikbutik, der bare er gået amok. Vi ser dog nu, at den digitale dannelse blandt innovatørerne, et segment, der udgør ca. 10 pct., er ved at være komplet. For dette segment er det prestige at vise sin gamle nokia uden internet frem — hermed bliver man en person, der kan sige fra og ikke har brug for at udstille sig selv og sit “picture perfect liv.”

Innovatøren er interessant, fordi det er ham eller hende, hvis adfærd kan give en indikation om, hvilke tendenser vi ser i fremtiden. Hos dette segment er der ikke noget, som ville være mere fjernt end at dele nøgenbilleder eller i det hele taget opføre sig grimt på digitale platforme. En af årsagerne til, at de er stået af ræset er netop den dårlige debattone, som set i de unge fra dette segments øjne, særligt gør sig gældende for voksengenerationen på de sociale medier. “Tanja, har du nogensinde set kommentarspor på TV2s facebookgruppe — eller Danmarks Radio, ja selv Informations?” spørger de mig. “Det er jo udelukkende plus 35 årige, der skriver — og det bidrager godt nok hverken til de høje lixtal eller en uddybende forståelse af noget som helst andet end et indblik i triste voksne menneskers hjerner.”

Jeg har siden kigget, og kan som de fleste andre ikke undgå at give den unge, der henledte min opmærksomhed ret. Betyder det, at alle voksne opfører sig ubegavet på facebook? naturligvis ikke. De fleste voksne ønsker en god tone og en sober debat og netop derfor vil jeg indtrængende opfordre medierne til at invitere en lidt bredere gruppe af unge i studiet til den næste debat om unge og unges adfærd på nettet. Således at programmet kommer så tæt på den virkelighed de unge lever i som muligt.

Og PS: Hvis I mangler repræsentanter fra de forskellige segmenter, så er I altid velkomne til at ringe eller skrive til os.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.